ეკოტურიზმის მუზეუმი "დუნაის დელტა"

 

მდებარეობის კოორდინატები

45°10'48.7"N    28°48'20.6"E

qr07 ro

დამატებითი ინფორმაცია

Web Site
Სასტუმროს დაჯავშნა

ქალაქის სანაპიროსთან მდებარე დუნაის დელტას ეკო-ტურიზმის მუზეუმის ცენტრი, სხვა ორ მუზეუმთან, მუსლიმთა მეჩეთთან და სხვა შენობებთან ერთად, არის ქალაქ ტულჩეას კულტურული ცენტრის ნაწილი.ცენტრში განთავსებულია მუდმივი გამოფენა, რომელიც ძირითადად გვიჩვენებს დუნაის დელტას ბიოსფერული ნაკრძალის ბუნებრივი მემკვიდრეობის სპეციფიკურ ელემენტებს, საჯარო აკვარიუმს და სხვადასხვა დროებით გამოფენებს. აკვარიუმში ნაჩვენებია კოლექცია, რომელიც შედგება დუნაის დელტასა და შავი ზღვის 24 ძირძველი სახეობის თევზისგან, რიფის თევზის 23 სახეობის, უხერხემლოების 8 ზღვის სახეობის და ინდონეზიის 12 მარჯნის სახეობისგან. კონცენტრულად განლაგებული ორი ცილინდრული აკვარიუმის სისტემის მეშვეობით თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა თავი წარმოიდგინოთ რიფის შუაგული, რომელიც გარშემორტყმულია სხვადასხვა და შთამბეჭდავი ფორმისა და ფერის თევზებითა და მარჯნებით.