Село Мила 23

 

Географски координати

45°13'40.2"N    29°15'03.2"E

qr08 ro

Допълнителна информация

Web Site
Wikipedia
Статии

Obsolete Mila 23, More And More Appealing For The Danube Delta Lovers

Хотелска резервация

Сред всички места, които могат да бъдат посетени в делтата на река Дунав, Mila 23 е едно специално място, наречено „Венецията“ на Румъния, тъй като предлага преживявания за местните и чуждестранните туристи, заобиколени от вода, канали, езера и големи пространства от тръстика. Село Мила 23 се счита за централна точка на триъгълника, образуван от трите ръкава на река Дунав (Килия, Сулина и Св. Георге) и една от отправните точки в туристическите маршрути, пресичащи най-живописните местности на делтата на реката. Днешното име на селото идва от морската маркировка Миля 23, която представлява разстоянието от Сулина (Миля 0). Достъпът до село Мила 23 е само по вода. Местната общност е представена от около 450 жители и се състои предимно от рибари.