Екотуристически Център – музей „Делтата на Дунав“

 

Географски координати

45°10'48.7"N    28°48'20.6"E

qr07 ro

Допълнителна информация

Web Site
Хотелска резервация

Разположен близо до града, Еко-туристическият център – музей „Делтата на Дунав“, заедно с други два музея, Джамията и други културно- исторически сгради, са част от културния център на град Тулча. Центърът се състои от постоянна изложба на специфични видове от биосферния резерват на делтата на Дунав, обществен аквариум, както и временни изложби. Аквариумът показва колекция от 24 местни вида риби от делтата на река Дунав и Черно море, 23 риби обитаващи рифове, 8 морски вида безгръбначни и 12 вида корали от Индонезия. Чрез система от два цилиндрични аквариума, разположени един срещу друг, се създава представа за съществуването на риф в средата, който е заобиколен от риби и корали с впечатляващи форми и цветове.