Паметник на цар Ереклий II и 900-годишен чинар

 

Географски координати

41°55'02.4"N    45°28'35.2"E

qr08a ge

Допълнителна информация

Статии

Erekle II

Хотелска резервация

Цар Ереклий II е любимият цар на народа на Телави. Статуята на Ереклий II, превърнала се в символ на града, е издигната на източната територия на "крепостта Батони" по време на съветския период през 1971 г. През 1958 г. скулпторите създават модели на статуята на Ереклий II, най-популярната от които е Ерекъл II с меч в ръка, на кон и гологлав - без "източната шапка".

Естествен паметник, дългогодишният чинар съществува от почти 1000 години. През XVII в. тук има лозя, овощни градини, огромни басейни с фонтани и плаващи лебеди. Градината е предназначена за забавление на благородниците и посланиците на чужди държави, които посещават двореца на цар Ереклий II. През XIX в. общността на Телави организира пиршества в чест на видни хора, дошли в Телави под чинара. По време на угощенията се пеят различни полифонични (многогласни) песни.