Sur İçİ

01-1-grDoğu Makedonya'daki antik Philippi kenti, daha sonra Roma yolu olan Via Egnatia'nın izlediği ana kara...

Antİk Tİyatro

02-1-grPhilippi antik Tiyatrosu önemli bir anıttır. İlk evresi şehir surları ile çağa denk gelmektedir ve II.

Roma Forumu

03-1-grForum, her kolonide Roma tipinin en temsili kompleksi ve Roma toplumunun ilkelerinin somut ifadesidir.

Via Egnatia

04-1-grAdriyatik kıyısını Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Asya ile birleştiren Via Egnatia antik çağın belki...

Palaestra

05-1-grTicaret Pazarı'nın batısında ve B Bazilikası'nın narteksinde, Filipinli gençlerin spor yapmak için toplandıkları...

Roma Hamamlari (Sekİzgenİn Kuzeyİndekİ Balneum)

06-1-grKüçük bir hamam tesisi olan Balneum, Octagon kompleksinin kuzey bölümünde yer almaktaydı. Philippi Balneum'u,...

Bazİlİka B

07-1-grBazilika B, MS 6. yüzyılın ortalarında, Forum'un güneyinde Ticaret Pazarı ve diğer Roma dönemi binalarının...

Azİz Paul Hapİshanesİ

08-1-grYerel gelenek tarafından "Havari Pavlus'un Hapishanesi" olarak anılan bina, A Bazilikası'nın avlusunun güneybatı köşesindedir.

Sekİzgen Kompleks

09-1-grPhilippi Roma Forumu'nun doğusundaki ilk blok, yaklaşık 12 hektarlık bir alana yayılan ve Philippi Büyükşehir...

Arkeolojİ Müzesİ

10-1-grPhilippi şehri, zamansız varlığıyla hem Roma İmparatorluğu'nun hem de Hıristiyanlığın gelişimine damgasını...