Манастир Имера (Св. Йоан Продромос)

 

Географски координати

40°32'07.6",N   39°35'12.8"E

qr07 tr

Допълнителна информация

Хотелска резервация

Манастирът Имера, известен също като Св. Йоан Продромос, се намира в село Олучак в провинция Гюмюшхане. От писмени източници личи, че сградата е построена през 1350г. с форма на куполна базилика. Според видим надпис, оцелял и до днес, сградата е реновирана през 1859 г. от сестра Роксана. От снимки от XIX в. се вижда, че има различни конструкции около църквата, а тя е заобиколена от стена. Видно е, че оцелялата църква е била главна (католикон) на манастир, посветен на Св. Йоан Продоромос. Структурата придобива настоящия вид след реставрации през 2019 г., и е много важна сграда с богати декорации и монументна куполна архитектура.