Музей на етнография и народно изкуство на Тулча

 

Географски координати

45°10'46.5"N    28°48'21.0"E

qr06 ro

Допълнителна информация

Web Site
Хотелска резервация

Музеят по етнография и народно изкуство (бивше седалище на Националната банка на Румъния - агенция Тулча) е една от емблематичните обществени сгради на Тулча, която, заедно с други сгради, е ценен пример в националната архитектура. Строителстовото е въз основа на проект, разработен през 1924 г. като сградата е издигната през междувоенния период (1924-1927 г.), в края на годините на разцвета на националата румънската архитектура. Тази обществена сграда от първата половина на XX в. може да се счита за успешен пример за модерна архитектура, изградена върху традиционните местни ценности.