Виа Егнация

 

Географски координати

N 40°56'25.7" E 24°22'53.6"

qr04 gr

Допълнителна информация

Wikipedia
Articles

Via Egnatia: The Ancient Engineering Marvel...
Via Egnatia

 

Хотелска резервация

Виа Егнация (Via Egnatia) е може би най-важният военен и търговски път в древността. Той свързва Адриатическото крайбрежие с източното Средиземноморие, Черно море и Азия. Минава през Филипи, оформяйки главната улица на града, а останки от него са засвидетелствани и в по-големия регион на Филипи. Виа Егнация минава покрай бойното поле на Филипи под оцелялата триумфална арка и на излизане от града пресича източното гробище и се насочва към Неаполис (днешна Кавала), пристанището на колонията. Изграждането на римската Via Egnatia в Източна Македония датира от втората половина на IIв.пр.н.е., както е засвидетелствано на двуезичен крайъгълен камък, който споменава името на строителя на пътя: Гней Егнаций, (син на Гай), проконсул на римляните. Играе жизненоважна роля в съдбата на Римската, Византийската и Османската империя в продължение на повече от 2000 години.