Рибарство

 

Географски координати

N 42°39.45420', E 27°43.92237'

qr09 bg

Допълнителна информация

World Heritage

 

Хотелска резервация

Нематериално наследство

Рибарството съществува откакто хората живеят по тези места и се е превърнало в естествена сила за тяхното културно развитие. Риболовният занаят се развива и поддържа заедно с живите традиции и навици: изграждане и поддръжка на риболовни лодки; създаване на инструменти, в т.ч. и за риболов; плетене на мрежи за риболов; кулинарни умения и обичаи свързани с развитие на кулинарията, съхранение и консервиране на риба; развитие на плавателни умения и търговия с риба. Все още се практикуват редица риболовни ритуали: *празнуване при първия рейт на риболовна лодка, на първия улов; *молитви за за улов и за голям улов; обичаи за укротяване на морските бури. Риболовът се превърна в един от основните сектори на морската икономика в България поради отлично местоположение на страната на изток и разнообразието от морски видове в Черноморския басейн.