Църква „Свети Стефан“

 

Географски координати

N 42°39.47139', E 27°43.99036'

qr08 bg

Допълнителна информация

Web site
Wikipedia
World Heritage

 

Хотелска резервация

Средновековната църква "Св. Стефан", известна още като "Новата митрополия" се намира в южния край на Несебър. Построена е в периода XI- XIII в. Първоначално църквата е носила името на Богородица и стенописите представят сцени от живота й. Датата на изографисването на църквата (1599 г.) е отбелязана на ктиторски надпис, намиращ се над южната врата на наоса. Запазени са 258 стенописи с повече от 1000 фигури на тях. Сцени от чудесата на Христос са дадени в цяла поредица, според евангелските легенди. В църквата са запазени оригинален рисуван иконостас от XVI в. и резбован архиерейски трон и амвон от ХVІІІ век. Заради своя архитектурен стил, иконостас и забележителна стенопис, църквата „Св. Стефан” е един от най-значимите паметници на културата в България.