Ранновизантийски Терми

 

Географски координати

N 42°39.56035', E 27°44.04437'

qr04 bg

Допълнителна информация

Web site
World Heritage

 

Хотелска резервация

Термите (Баните) са открити при разкопки през 1973-1975 г. и по-късно през 1998-2001 г. Предполага се, че са построени през VI в. по време на управлението на византийския император Юстиниан I Велики (527-565). До момента са проучени около 2/3 от района, а останалата част е под улици, къщи и нови постройки в близост. Виждат се пет топли помещения: две от тях с полукръгли басейни, централна зала и коридор. Термите са водоснабдени от специален водопровод от западната страна на сградата. В периода V-VI в. е изграден подземен водопровод за целия град. Двамата византийски изследователи Теофан Изповедник и Никифор I отбелязват, че през 680 г. тук е лекувал краката си византийският император Константин IV Погонат.