Църква „ Свeти Йоан Кръстител“

 

Географски координати

N 42°39.54292', E 27°44.04140'

qr03 bg

Допълнителна информация

Web site
Wikipedia
World Heritage

 

Хотелска резервация

Църквата "Св. Йоан Кръстител" е една от най-запазените средновековни църкви в Несебър. Построена е през 10 в., а градежът е от ломен камък и хоросанова спойка. Църквата е типичен представител на прехода от късата базилика към кръстокуполната църква. В архитектурно отношение средновековната църква представлява трикорабна базилика и има правоъгълен план с размери 14м х 10м. В централната му част има четири стълба, поддържащи купола. Цялата вътрешност на църквата е многократно измазвана и стенописвана. Някои изображения представят значими личности, свързани с историята на църквата и мястото. Ктиторският портрет (от XIV в.) е разположен на южната стена, а сцена с образа на св. Марина (от XVII в.) е разположена на северното лице на югозападната колона. Днес църквата се използва като художествена галерия.