Крепостна стена

 

Географски координати

N 42°39' 33.2748    E 27°44' 7.7712

qr01 bg

Допълнителна информация

Web site

 

Хотелска резервация

Градът-крепост Несебър /Месембрия/ е един от най-древните градове в Европа. Основан е върху скалист полуостров с дължина 850 м и ширина 300 м. Теренът е около 25 ха и е свързан с сушата чрез тесен насип, път с дължина 400м. Първите засвидетелствани заселници на полуострова – траките, пристъпват към укрепване на селището си към VІІІ в. пр.н.е. Както се вижда, запазената днес стена е висока 2 метра. Най-запазената част от него днес може да се види близо до градската порта. Две порти – една спускаща се и една и двукрила затварят плътно достъпа до града. През ранновизантийския период, на югозападния бряг, близо до пристанището, е построена крепостна стена. След падането на града под османско иго през 1453 г. отбранителната система губи стратегическото си значение и, оставена без специални грижи, постепенно запада.